Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie

Wyników na stronę: 10 20 30

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie, 20 – 331 Lublin, ul. Grenadierów 3, tel. (081) 728-46-26

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na

Sprzedaż kotła cieczowego ACV oraz zbiornika cieczowego REFLEX.

Zapraszamy do składania pisemnych ofert

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

20 – 331 Lublin, ul. Grenadierów 3

tel. (081) 728-46-26

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na

Sprzedaż aparatu RTG MULTIX PRO wraz z wywoływarką CLASSIC EOS

Zapraszamy do składania pisemnych ofert

Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych przez lekarza oraz na kierowanie i zarządzanie pracą Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym w Szpitalu SP ZOZ MSWiA w Lublinie

 
1 do 10 z 272